ENGELLİ EĞİTİMİ

 Öncelikle eğitim nedir? Eğitimin toplum ve fert hayatındaki önemi nedir? Zihinsel ve bedensel engellilerin eğitimi nasıl olmalıdır? Eğitimi, pek çok eğitim uzmanı, fertte olumlu davranış değişikliği kazandırmak olarak tarif eder.Fertte olumlu davranış değişikliği kazandırmanın yanında uzun vadede ferdi hayata hazırlamak yani kişinin hayatını idame etmesi için istidat ve kabiliyetine göre bir meslek ( zanaat) edinmesini sağlamak olmalıdır. Oysa bizde eğitim, engellere bakılmaksızın tek düze, tek tip insan yetiştirme amacı gütmektedir. Engelli eğitimine yeteri kadar önem verilmediği aşikardır.

Engelli eğitimi nasıl oluyor ve nasıl olmalıdır? Günümüzde gerek zihinsel, gerekse bedensel engellileri akran içinde, yani kendi yaş grubu içinde eğitim görecek şekilde; normal ve normalin üstünde zekaya sahip olan öğrencilerle aynı şartlarda eğitim veriliyor. Kısacası tek tip insan yetiştirmek için ne gerekiyorsa o yapılıyor. Son iki yıldır destek eğitimi verilmeye başlandı. Destek eğitimi veren öğretmenlerin kendi branşlarıyla ilgili bir şeyler vermek için büyük çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Oysa yukarıda da belirttiğim gibi özellikle zihinsel engellilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için bir meslek edinmeleri gerekmektedir.
Zihinsel engelli çocuklarımızın bu yaşta bakımlarını yapan anne-babaları var. Anne-babalar çocuklarının bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Peki yarın ne olacak? Nasıl geçimlerini sağlayacaklar? Bu çocukların gelecekte hayatlarını idame etmeleri için mutlaka bir melek edinmeleri sağlanmalıdır. Engelli çocuklarımız mevcut okullarında okumaya devam ederken istidat ve kabiliyetlerine göre konunun uzmanlarınca bire bir (eskiden Rahlei tedrisat dedikleri) eğitimden geçirilmelidirler. Kendi geçimlerini sağlayabilecek bir meslek (zanaat) sahibi olmalarını sağlamak daha doğru olur. Haftanın belirli günlerinde bu eğitimi verip diğer günlerde kendi akranlarıyla beraber olabilirler.
Hülasa engelli çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Hayatlarını devam edebilmeleri için onlara para kazanacakları meslekler edinmelerini sağlamalıyız. Üretime kattığımız her engelli kendisini daha değerli ve işe yarar bir kişi olarak görecek bu da toplumun sosyal hayatını olumlu olarak etkileyecektir.
Fahri Karayel

ENGELLİ EĞİTİMİ - ulkum eğitim kurumları , nilüfer bursa , osmangazi ülküm eğitim kurumları
Öncelikle eğitim nedir? Eğitimin toplum ve fert hayatındaki önemi nedir? Zihinsel ve bedensel engellilerin eğitimi nasıl olmalıdır?
Öncelikle eğitim nedir? Eğitimin toplum ve fert hayatındaki önemi nedir? Zihinsel ve bedensel engellilerin eğitimi nasıl olmalıdır?